Auranlaakson kansalaisopiston opetus pysyy aikuisten lähiopetuksen osalta edelleenkin keskeytyneenä. Näyttää kovasti myös siltä, ettei normaaliin kontaktiopetukseen enää tänä keväänä päästä.

Aikuisten kurssien opettajille olemme jo aiemmin tarjonneet mahdollisuuden jatkaa opetustaan etänä. Tähän liittyen olemme mm. järjestäneet koulutusta ja tuettua striimausta. Olemme tarjonneet niin ikään  opiston tilat ja välineistön  opettajien käytettäväksi. Valtaosa kursseista onkin, kiitos opettajien aktiivisuuden ja joustavuuden,  saatu pidettyä poikkeukselliisin toimenpitein.

Pitämättä jääneistä opetuksista joudumme palauttamaan osalle opiskelijoista kurssimaksuja. Palautussummat selvitämme kevätkauden päätyttyä ja tiedotamme sitten asianomaisia opiskelijoita.

Terveisin

rehtori ja opistosihteeri