sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 
 

Eduskunta hyväksyi 24.2.2023 rakentamislain ja siihen liittyvän maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Uuden ja monin paikoin muuttuneen lain seurauksena kuntien on uusittava muun muassa hallintosääntönsä, rakennusjärjestyksensä, rakentamisen viranomaistoiminnan maksut sisältävät taksansa sekä asiakasohjeistukset.

Pöytyän kunnan kunnanhallitus on päättänyt aloittaa uudistustyön 26.6.2023. Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja uudistamaan perustettava työryhmän ovatteknisen lautakunnan lupajaostossa hyväksytty 18.1.2024. Työryhmä kuulee viranhaltijoita ja asiantuntijoita aina tarpeen mukaan uudistustyön edetessä.

Uusi rakennusjärjestys on suunniteltu vietävän valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2024 lopussa, koska uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja tarkoituksena on saada rakennusjärjestys sisällöllisesti, että myös muodollisesti vastaamaan uutta rakentamislakia. Prosessiin liittyvässä hallintomenettelyssä noudatetaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista menettelyä, koska prosessi viedään hyvin pitkälle nykyisen maankäyttö ja rakennuslain voimassaoloaikana.

Uudistustyön vireille tulosta ja etenemisestä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja lain vaatimissa tilanteissa myös paikallisessa lehdessä.

 

 

 
x