sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Rakennuksen runko
 
 

Ohjeita rakentajille

Rakennuslupa-asiat

Rakennusluvan hakeminen ei ole käytännössä niin monimutkainen asia mitä voisi kuvitella. Luvan hakemiseen pätevät samat säännöt kuin kaikkiin muihinkin hakemuksiin ja nopeiten luvan saa tekemällä pohjatyöt hyvin. Kunnan rakennusvalvonta neuvoo tarvittaessa luvan jättämisessä.

Suunnitelma on hyvä käydä esittelemässä rakennusvalvonnassa ennen luvan jättämistä, jolloin varmistutaan hankkeen toteutuskelpoisuudesta ja tarvittavista liitteistä. Ajan voit varata rakennustarkastajalle soittamalla tai sähköpostilla.

Helpoiten lupaprosessi hoituu lupapiste.fi -palvelun kautta sähköisesti, jolloin lupapiirustukset, lomakkeet ja hakemus saadaan heti digitaalisessa muodossa järjestelmään. 

Lupapiste -palvelun logo

Paperisena jätettyä rakennuslupaa varten tarvitaan:

 • kaksi sarjaa pääpiirustuksia (asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja hormipiirrokset)
 • rakennushankelomakkeet (RH1 tai RH2)
 • selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta (maanmittauslaitos.fi)
 • rajanaapurien kuuleminen
 • täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake

Paperilla jätettyjen piirustusten muuttamisesta sähköiseen muotoon peritään rakennusvalvontataksan (pdf) mukainen maksu.

Luvat

Hankkeeseen ryhdyttäessä on selvitettävä, minkälainen lupa on tarpeen. Pöytyän rakennusjärjestys (pdf) määrittää yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, Finlex) kanssa tarkemmin, miten käsitellään ja ratkaistaan neljä erilaista lupaa ja yksi ilmoitus toimenpiteen laajuudesta riippuen. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen päättää lopullisesta lupatarpeesta luvan jättämisen yhteydessä.

Nämä lupamuodot ovat:

 • Rakennuslupa (pdf)
  Uudisrakentaminen, laajennus tai uudelleen rakentamiseen verrattava muutos.
 • Toimenpidelupa (pdf)
  mm. talousrakennus; lämpöeristämätön ja tulisijaton varastorakennus, enintään 50 m²
 • Purkamislupa (pdf)
  mm. talousrakennus; lämpöeristämätön ja tulisijaton varastorakennus, enintään 50 m²
 • Maisematyölupa (pdf)
  Oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot.
 • Toimenpideilmoitus (pdf)
  Vähäisiin toimenpiteisiin, jotka eivät vaadi lupamenettelyä, riittää toimenpideilmoitus.

Lupien käsittely

Teknisen lautakunnan lupajaosto on määrittänyt hallintolain edellyttämät määräajat lupien käsittelylle seuraavasti:

Odotettavissa oleva käsittelyaika toimenpide- tai rakennusluvalle 1 - 3 kk.

Asiakirjan täydentämisen määräaika 1 kk pyynnön antamisesta. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei ole tehty annetussa määräajassa, siirretään hakemus epäaktiiviseksi.

Rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen raukeaminen
3 kk. Hakemus katsotaan rauenneeksi kun se on ollut 3kk epäaktiivinen ja se poistetaan järjestelmästä.

Piirustukset

Pääpiirustusten muoto on varsin tarkkaan määritelty ja piirustusten tekoon on varsinkin rakennus- ja toimenpidelupien tapauksessa syytä palkata osaava rakennussuunnittelija. Suunnittelijan kelpoisuudesta on ympäristöministeriö laatinut pdf-ohjeen, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää tavanomaiselle rakennukselle, rakennus- ja toimenpidelupa asiassa, vähimmäisvaatimuksena rakennusmestarin koulutusta ja toimenpideilmoitusta haettaessa riittää yleensä rakennusalan kokemus vastaavanlaisista hankkeista.

Pääpiirustusten tulee olla Ympäristöministeriö asetuksen 216/2015 mukaiset. Määräykset koskevat etupäässä uudisrakentamista. Muutos- ja korjaustöissä määräyksiä tulkitaan toimenpiteen laadun ja laajuuden mukaan. Heikot tai puutteelliset piirustukset johtavat usein rakennusluvan viivästymiseen, kun rakennusvalvonnasta joudutaan pyytämään täydennyksiä.

Pääpiirustusten tekoon hyvä apuväline on suunnittelijan tarkistuslista (pdf).

Kaikki pääpiirustukset on varustettava nimiöllä ja suunnittelijan henkilökohtaisesti allekirjoitettava!

Toimenpideilmoitukseen tarvitaan usein selventävät suunnitelmat (käsin piirretyt luonnostasoiset piirrokset tai valmiin tuotteen tuote-esite yleensä riittävät), asemapiirros ja/tai karttaote hankkeen sijainnista ja naapurien kuuleminen, jos sijainnilla tai hankkeen laadulla on vaikutuksia naapureihin.

Taksat ja tarkastukset

Luvan käsittelystä peritään Rakennusvalvontataksan (pdf) mukainen maksu. Pöytyän kunnanhallituksen hyväksymä ajantasainen taksa on astunut voimaan 21.8.2023.

Maksu pitää sisällään kaikki vaaditut tarkastukset ja hyväksynnät. Tarkastusten määrä vaihtelee luvan laajuudesta ja rakentamisen vaativuudesta riippuen ja niiden tarve määritellään lupaa myöntäessä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava työnjohtajien kanssa, että luvassa määritellyt tarkastukset tulee lupamääräysten mukaisesti hoidettua.

Tarkastukset tilaa rakennusvalvonnasta yleensä hankkeen vastaava mestari ja tarkastuksen ajankohta kannattaa sopia vähintään viikkoa aiemmin, jottei työmaalle aiheudu turhia viivästyksiä kiireestä johtuen.

Työmaalla on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa (pdf). Rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttämisessä on tärkeää, että vastuuhenkilöt on nimetty ja vastaava työnjohtaja varmentaa suoritetut tarkastukset nimikirjoituksellaan. Tarkastusasiakirja lähetetään kaikille rakennusluvan hakijoille ja niitä saa myös rakennusvalvontatoimistosta.

 

 

 

Lupapiste

 

Rakennusvalvonnan toimipiste
Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b C-rappu
ma-to klo 9.00 - 15.00

 

Aki Vuorinen
johtava rakennustarkastaja
puh. 050 590 6720
aki.vuorinen(a)poytya.fi

 

Petri Lehtonen
rakennustarkastaja-rakennusmestari
puh. 050 590 6721
petri.lehtonen(a)poytya.fi

 

Elisa Heimonen
toimistosihteeri
puh. 040 672 3092
elisa.heimonen(a)poytya.fi

 
x