Opistomme lukuvuoden 2022–23 tarjonta käsittää yli 8 000 opetustuntia jakautuen noin 350 kurssiin. Enin osa näistä koulutuksista löytyy jo syksyllä ilmestyneestä painatteesta, jonka näköispainos löytyy myös näiltä kotisivuilta. Mutta varsinkin kevään osalle tehdään vielä myöhemmin täydennyksiä.

Auranlaakson kansalaisopisto on Pöytyän omistama seudullinen oppilaitos, jonka toiminnassa ovat yhteistyösopimuksin mukana myös Auran, Marttilan ja Oripään kunnat. Tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää mainittuja kuntia siitä, että te vuodesta toiseen tarjoatte opistollemme asianmukaiset toimintaedellytykset paikkakunnallanne. Erityiskiitos Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnalle ja Pöytyän sivistystoimelle, jotka molemmat olette asiantuntevasti olleet kehittämässä opinahjoamme yhdessä meidän opistoväen kanssa. Kesällä 2021 tehtäväänsä astui uusi johtokunta, joka on lähtenyt puheenjohtajansa Matti Tilkasen johdolla vireästi luotsaamaan oppilaitostamme kohti tulevia aikoja. Myös sivistysjohtaja Marianne Mäkelän panos opiston eteenpäin viemisessä on mittava.

Viimeksi kuluneet kaksi ja puoli vuotta ovat olleet varsin tavallisuudesta poikkeavat. COVID-19 -epidemia on aiheuttanut toiminnallemme monenlaista haittaa ja lisätyötä. Eniten tietysti ovat kärsineet opiskelijat, kun läheskään kaikkia kursseja ei ole voitu viedä läpi suunnitellusti. Onneksi tilanne on nyt pikkuhiljaa normalisoitumassa.

Lukuvuosi 2022–2023 on opistossamme linjattu erityiseksi ”Karjalan teemavuodeksi”. Sen mukaisesti ohjelmamme käsittää erilaista luovutettuun Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvää tarjontaa. Luvassa on mm. korkeatasoiset seminaarit vanhasta Viipurista ja talvisodasta, Karjalan revinnäiskirjontaa, karjalaisten piirakoiden leivontaa, Karjala-ilta kyykän peluineen, Kurkijoki-ilta, karjalaisen musiikin ilta sekä luentosarjat Viipurista ja karjalaisista pitäjistä. Seminaarien ja luentotilaisuuksien tilaisuuksien järjestämisessä saamastamme avusta ja yhteistyöstä kiitämme erityisesti aina vireää Auran kulttuuri- ja vapaa-aikatointa, Turun Torkkelin Kiltaa, Kurkijoki-Säätiötä sekä Marttilan kirjastoa.

Toivoaksemme työkauden kurssitarjottimemme on siinä määrin laadukas ja monipuolinen, että melkein jokainen voi löytää siitä ainakin jotain itseään kiinnostavaa. Ja mikä on tärkeä muistaa, koulutuksiimme ja tilaisuuksiimme voivat ottaa osaa kaikki kotipaikasta riippumatta.

Tervetuloa rohkeasti mukaan Auranlaakson kansalaisopiston kursseille, luennoille ja seminaareihin!

Ilkka Virta
rehtori