sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Riihikosken yhtenäiskoulun piha
 
 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus laissa säädetyn mukaiseen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) alaisuuteen. Hyvinvointialueen aloitus ei tuo muutoksia opiskeluhuollon palveluihin, sillä palvelut jatkuvat tutuissa asiointipaikoissa tuttujen ammattilaisten kanssa. Myös kaikki puhelinnumerot pysyvät muutoksessa toistaiseksi samoina.

Organisaatiouudistuksen myötä opiskeluhuollon työntekijöillä ei ole käytössä Wilma-järjestelmää 1.1.2023 alkaen (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori). Oppilaat, huoltajat ja henkilökunta eivät voi enää ottaa Wilman kautta yhteyttä opiskeluhuoltoon. Yhteydenotot jatkossa puhelimitse joko soittaen tai viestinä. Opiskeluhuollon Wilman käyttöä selvitetään valtakunnallisella tasolla.

Oppilashuollon yhteystiedot

Terveydenhoitaja
Päivi Vähä-Piikkiö
Yhteydenotot puhelimitse tai tekstiviestillä.
puh. 040 705 5330

Koululla ma, ti ja ke
Oppilaat voivat tulla terveydenhoitajalle ilman ajanvarausta klo 10.20-10.50 välisenä aikana. Muina aikoina vastaanotto ajanvarauksella.

Koululääkäri
Susanna Nyberg-Simola
ajanvaraus terveydenhoitajan kautta

Kouluterveydenhuollon avulla edistetään osaltaan sekä kouluyhteisön hyvinvointia että oppilaiden kasvua ja kehitystä. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri ottavat oppilaita vastaan sovittuina aikoina, minkä lisäksi oppilas voi itse tai huoltajan yhteydenoton kautta hakeutua vastaanotolle. Tarvittaessa kouluterveydenhuolto lähettää oppilaan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan koulutapaturmissa annettavaa ensiapua sekä sairastuneiden ensihoito-ohjeita lukuun ottamatta terveysasemalla tai muulla hoitavalla taholla, jonne huoltajat varaavat ajan.

Koulupsykologi
Leila Lahti
puh. 040 849 3132
koululla ma, to ja pe

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi mielenterveyteen tai oppimisvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulukuraattori Sirke Ruusunen
p. 040 825 7475  
koululla ke, to ja pe

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse/tekstiviestillä tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@varha.fi.

Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi kaveri- tai perhesuhteisiin, koulukiusaamiseen tai koulumotivaatioon liittyvissä kysymyksissä.

Opiskeluhuoltoon voi olla aina yhteydessä, kun on huolta esimerkiksi hyvinvointiin, terveyteen, kaverisuhteisiin, oppimiseen tai jaksamiseen liittyvissä asioissa. Opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää tukea lasten ja nuorten hyväksi. Tuen tarpeen pitkittyessä opiskeluhuolto ohjaa tarvittaessa oppilaita lisätuen piiriin. Keskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Yhteydenotot puhelimitse.

Koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluilla tuetaan osaltaan oppilaiden kasvua, kehitystä ja opiskelua. Psykologi ja kuraattori työskentelevät osana koulun toimintaa tehden sekä kollektiivista että yksilökohtaista työtä. Osana työtään koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat opetustilanteisiin ja muuhun koulun toimintaan. Koulupsykologi ja -kuraattori työskentelevät yhteistyössä oppilaiden ja perheiden kanssa, ja heihin voi ottaa yhteyttä erilaisiin opiskeluun, koulunkäyntiin sekä lapsen ja nuoren elämään ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaanohjaus
Katja Simola
puh. 040 672 2944, Wilma
katja.simola(a)poytya.fi
Koululla ma, ti ja ke

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä (KOR)

Koulukohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat

  • rehtori (pj.)
  • laaja-alainen erityisopettaja
  • oppilaanohjaaja
  • koulupsykologi
  • koulukuraattori
  • koululääkäri
  • kouluterveydenhoitaja
  • oppilaiden edustaja
  • vanhempien edustaja

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa, ohjaa ja arvioi koululla tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Osana työtään ryhmä voi muun muassa toteuttaa erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja muita hankkeita. Koulukohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmän työskentely dokumentoidaan kokousmuistioihin.

Lisätietoja:

 
x