sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Yläneen yhtenäiskoulu, oppilaita pihalla
 
 

Muu toiminta koulussamme

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pöytyän kunta järjestää aamu-ja  iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille koulun tiloissa klo 7.00-8.15 ja 12.30-17.00. Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajaat. Heidät tavoittaa joko heidän omista työnumeroistaan tai puhelinnumerosta 040 843 4620. Jos lapsi sairastuu, ilmoitus myös AP/IP-toimintaan. AP/IP-toiminnassa ulkoillaan paljon, joten lapsilla pitää olla mukana ulkoiluun sopivat vaatteet. AP/IP- toiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Oppilaskunta

Kaikki Yläneen yhtenäiskoulun oppilaat kuuluvat koulumme oppilaskuntaan. Oppilaskunnan edustajina toimivat luokkien 1-5 puolella oppilastiimi ja luokkien 6-9 puolella luottamusoppilaat sekä oppilaskunnan hallitus. Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden osallistua koulun yhteisten asioiden hoitamiseen. Oppilaskunnan tavoitteena on edistää oppilaiden taitoa ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidossa omassa oppimisyhteisössä. Oppilaat oppivat kokouskäytänteitä ja yhteistoiminnallisuutta. Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteis- ja virkistystoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Marko Aaltonen ja oppilastiimin ohjaajana Jenni Nieminen.

Luokkien 1-5 oppilastiimi

Alaluokkien 1-5 oppilaat vallitsevat omalta luokaltaan yhden tyttö- ja yhden poikaedustajan oppilastiimiin. Oppilastiimi kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Luokkien 6-9 luottamusoppilaat

Yläluokkien 6-9 oppilaat valitsevat keskuudestaan luottamusoppilaat, jotka toimivat oman luokkansa luottohenkilöinä hoitaen luokan yhteisiä asioita.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitukseen muodostavat kaikki luokkien 6-9 luottamusoppilaat sekä lisäksi 1-3 oppilasta jokaiselta 6.-9.-luokalta. Hallituksen tehtävänä on järjestää oppilaille erilaisia aktiviteetteja, kuten erilaisia teemapäiviä. Nyt koronan takia toimintaa järjestetään sen mukaan, miten turvallisuusrajoitukset sen sallivat. Oppilaskunnan hallitus on mukana päivätyökeräyksen järjestelyissä.  Oppilaskunta pitää välituntikioskia jälleen, kun koronarajoitukset sen sallivat. Kioskitoiminnasta saaduilla varoilla kustannetaan mm. välituntitoimintaan erilaisia välineitä.

Koulun kerhot

 

Wega Group Oy
Tapio Helotie
projektin vetäjä
puh. 050 594 8089 tapio.helotie(a)wega.fi

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta
puh. 040 843 4620

 

Markus Takala
Rehtori
puh. 050 590 6733
markus.takala(a)poytya.fi

 

Marko Aaltonen
Apulaisjohtaja
puh. 040 6714 305
marko.aaltonen(a)poytya.fi

 

Jenni Laakso
Oppilastiimin ohjaaja
puh. 040 672 2961
jenni.laakso(a)poytya.fi

 
x