sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
 

Kodin ja koulun yhteistyö

Kouluopetus on julkista, joten lasten vanhemmat ovat periaatteessa aina tervetulleita kouluun seuraamaan opetusta. Vanhemmilta toivotaankin aktiivisuutta yhteydenpidossa opettajiin. Koulussa on hyvä tietää, jos kotona on sattunut jotain tavallisuudesta poikkeavaa, joka voi vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Yhteyttä voi ottaa myös ilman mitään erityistä syytä.  Jokainen koulutoimessa ja oppilashuollossa mukana oleva henkilö on vaitiolovelvollinen oppilasta koskevissa asioissa.

Mieltä askarruttavissa kouluasioissa on parasta puhua ensin oppilaan oman opettajan kanssa. Mikäli ratkaisua ei löydy, voi ottaa yhteyden rehtoriin tai sivistysjohtajaan.

Yhteydenotot kodin ja koulun välillä hoidetaan joko sähköisen Wilma-reissuvihon avulla, puhelimitse, kirjallisesti tai henkilökohtaisin tapaamisin. Yhteistyömuotoja ovat myös vanhempainillat ja vanhempainvartit/oppimiskeskustelut.

Koulukuljetuksiin ja tarvittaviin todistuksiin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä koulun toimistosihteeriin Salme Mattilaan (puh. 040-672 2940). Wilmaan liittyviin kysymyksiin vastaa Elisenvaaran koulun toimistosihteeri Riitta Lehtopohja (puh. 040-672 2941). Huoltajia pyydetään myös ilmoittamaan kansliaan muuttuneet yhteys-/huoltajuustiedot.

Huom! Toivomme, että päivitätte yhteystietonne, erityisesti kännykkänumeronne, myös Wilma-reissuvihkoon.

Kotona

Koulun tehtävänä on tukea kotia sen kasvatustehtävässä. Jotta pääsisimme yhteiseen päämääräämme, toivoisimme muutamia asioita huomioitavan.

Koululaisen täytyy tehdä paljon työtä sekä koulussa että kotona. Tästä syystä myöhäinen ruutuaika ei mitenkään sovi koululaisen arkeen riittävän yöunen saamiseksi. Koululainen tarvitsee tehtäviensä tekemiseen rauhallisen työajan ja työtilan.

Rohkaisemalla ja kannustamalla tuette parhaiten lastenne koulutyötä. Olkaa kiinnostuneita lastenne asioista ja antakaa heille aikaanne! Niin teette varman sijoituksen, joka poikii "korkoa" sitten myöhemmällä iällä.

 
x