sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Lapsen kädet, joissa on lelurekka, taka-alalla lisää leluautoja
 
 

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.

Lapsen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan heti, kun huoli on havaittu ja tukitoimet pyritään pääsääntöisesti järjestämään lapsen omaan varhaiskasvatusyksikköön osana päivittäistä perustoimintaa. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuslain (1183/2021) mukaan lapsella on hänen tuen tarpeensa sitä edellyttäessä oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta, sekä varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamispalveluja ja apuvälineitä. Pöytyällä toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Hanna Wärri
puh. 040 058 1917
hanna.warri(a)poytya.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Taina Vihava
puh. 040 672 2915
taina.vihava(a)poytya.fi 

Wega Group Oy
Tapio Helotie
projektin vetäjä
puh. 050 594 8089 tapio.helotie(a)wega.fi

 

Käyntiosoite:
Kehityksentie 6
21800 Kyrö

 

Mia Mansikka 
Varhaiskasvatuspäällikkö
puh. 050 400 3276
mia.mansikka(a)poytya.fi

 
x