Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka nojautuu sitä koskevaan lakiin ja asetukseen. Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista syksyllä 2017 ja kansalaisopiston johtokunta on vahvistanut niiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman.

Keväällä 2017 kokosimme Auranlaakson kansalaisopistossa järjestettävän taiteen perusopetuksen otsakkeen ”Taidekoulu Liisa Hellevi” alle. Nimikkeen käyttöön otolla haluamme osaltamme kunnioittaa pitkäaikaisen ja pidetyn rehtorimme Liisa Hellevi Aallon elämäntyötä. Hän toimi Auranlaakson kansalaisopiston johdossa vuosina 1971–2005 ja oli aktiivisesti mukana myös mm. seudullisessa taidetoiminnassa.

Taidekoulu Liisa Hellevissä järjestämme lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Opintoja on tarjolla kuvataiteissa ja tanssissa.

Opinnot koostuvat varhaisiän opetuksesta, kaikille yhteisistä perusopinnoista ja teemaopinnoista. Perusopintojen ja teemaopintojen yhteenlaskettu määrä on 500 opetustuntia.

Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Arvioinnin tarkoituksena on erityisesti kannustaa ja motivoida opiskelijaa, mutta kirjallisia dokumentteja oppija voi käyttää hyödykseen myös eri elämänalueilla tapahtuvaan opitun tunnustamiseen. Koulutuksen lopuksi annetaan päättötodistus.

Auranlaakson kansalaisopistossa järjestetään myös varhaisiän taidekasvatusta. Nämä alle kouluikäisille tarkoitetut kurssit muodostavat eräänlaisen orientaatiojakson myöhemmälle taiteen perusopetukselle.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta sekä varhaisiän opetuksesta ja näihin opiskelijaksi hakeutumisesta saa opiston toimistosta. Yhteystiedot löydät näiltä kotisivuilta. Ajankohtaisia asioita voit seurata mm. Taidekoulu Liisa Hellevin Facebook-sivuilta.

Taidekoulu Liisa Hellevin Facebook-sivut tästä.