Vakuutukset ja korvaukset

Kansalaisopistomme ei vakuuta opiskelijoitaan, siksi sinun on itse huolehdittava vakuutusturvastasi opintoryhmissä mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.

Opiskelijana olet korvausvelvollinen, jos aiheutat vastoin opettajan ohjeita toimimisellasi tai varomattomuudellasi työvälineiden rikkoutumisen, häviämisen tai vahingon joko toiselle opiskelijalle tai opetustilalle.