Opetusta neljässä kunnassa

Alueopistomme järjestää opetusta Aurassa, Marttilassa, Oripäässä ja Pöytyällä.

Vuosittain loppukesäisin ilmestyvä ohjelmamme käsittää noin 9.000 opetustuntia 400 kurssiin ja luentosarjaan jakautuen. Koulutuksesta puolet on Pöytyällä, neljännes Aurassa ja loppuosa Marttilassa sekä Oripäässä.

Ohjelmamme sisältää runsaasti tarjontaa esimerkiksi liikunnassa ja muissa hyvinvointiaineissa, kädentaidoissa ja taideaineissa. Opetusryhmiä on kaikenikäisille erityisryhmiäkään unohtamatta. Pitkien, koko- ja puolivuotisten kurssien lisäksi valittavina on erilaisia lyhyt- ja viikonloppukoulutuksia. Järjestämme myös luentoja sekä opetuspisteissämme että verkon avulla niihin välitettyinä.

Opistossamme on mahdollista suorittaa tiettyjä lupakursseja, ja räätälöimme kuntien ja muiden yhteisöjen tarpeisiin erilaisia tilauskoulutuksia. Viime vuosina suosituimpia ovat olleet tietotekniikan, ensiavun ja kuntatalouden koulutukset. Taidekoulumme – Taidekoulu Liisa Hellevi – järjestää musiikissa ja kuvataiteissa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille.

Vaikka opistomme pääasiallinen tehtävä on palvella auranmaalaisia, koulutustilaisuuksiimme voivat toki osallistua muutkin kuin seudulla asuvat. Joka vuosi useat sadat kauempaa kulkevat ihmiset hakeutuvatkin tasokkaille kursseillemme ja luennoillemme.