Laatu ja kehittäminen

Alueopistomme on profiloitunut modernina ja laadukkaana koulutuksentuottajana sekä seudullisena vetovoimatekijänä, mistä kertoo sekin, että jopa yli 10 % seutukuntalaisista osallistuu vuosittain opetukseemme. Toimintaa kehittääksemme toteutamme tarpeen mukaan erilaisia hankkeita, osallistumme valtakunnallisiin koulutusseminaareihin ja elämme tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden oppilaitosten kanssa. Olemme mukana varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen Ilo Oppia! –verkostossa, jolla on rehtorien välisen yhteistyön ohella mm. yhteisiä hankkeita ja koulutustilaisuuksia.

Teemme vuosittain myös asiakasarviointia ja kehitämme sitä kautta saadun palautteen avulla opetustamme ja muuta palvelutoimintaamme.