Hanketiedote:

Auranlaakson kansalaisopisto on vuonna 1969 perustettu neljän kunnan alueopisto, jonka ylläpitäjä on Pöytyä. Oppilaitoksella on toimintaan Pöytyän lisäksi myös Aurassa, Marttilassa ja Oripäässä. Oppilaitoksen vuosittainen opiskelijamäärä on noin 4.500.

Keväällä 2022 opetushallitus myönsi Auranlaakson kansalaisopistolle laatu- kehittämisavustuksen ”Kohti uutta kehittämisstrategiaa” -hankkeeseen. Hankeen toteutusajaksi on määritelty 1.1.2023 – 30.6.2024. Kyseinen hankerahoitus on mahdollistanut opiston monipuolisen kehittämistyön, jota on tehty alla mainittujen tavoitteiden suunnassa:

HANKKEEN TAVOITTEET:

1) Yksityiskohtaisen ja monivuotisen kehittämisstrategian laatiminen (tehdään suunnitelma siitä, miten opiston kehittämistarpeita ja ongelmakohtia lähdetään toimenpiteisesti ja aikataulullisesti edistämään);

2) Markkinointisuunnitelman laatiminen ja opiston markkinointi-ilmeen uudistaminen (ulkopuolista asiantuntemustakin voidaan käyttää apuna). Tärkeää näkyvyyden parantaminen, myös sosiaalisessa mediassa;

5) Käynnistetään sidosryhmäyhteistyö ja luodaan siihen pysyvä toimintakulttuuri. Kutsutaan mm. koolle kuntien, paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen toimijoita ja kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia;

6) Laadittavan kehittämisstrategian suunnassa innovoidaan opiston kurssitarjontaa. Opiston henkilökunta ja johtokunta miettivät toimintatapoja, joilla sopimiskuntien opetusta voidaan elvyttää aliedustetut ryhmätkin huomioiden.

Hanketyötä ovat opiston rehtorin johdolla tehneet tehtävään palkattu tuntiopettaja sekä päätoimiset opettajat. Myös kansalaisopiston johtokunta on osallistunut hankkeen eteenpäin viemiseen. Se on käsitellyt hanketta vähintään puolivuosittain kehittämisfoorumeissaan, joissa on purettu myös johtokunnalle annettuja ennakkotehtäviä.

Pöytyällä 29.1.2024

Ilkka Virta, kansalaisopiston rehtori